Utrechtse jongeren keuren opvangcentrum

Jongeren die gebruik hebben gemaakt van de jongerenopvang in de gemeente Utrecht, hebben zelf de kwaliteit van hun opvangcentrum beoordeeld. U-2B Heard!,  een bijzondere vorm van cliëntenparticipatie. Jongeren keken naar de regels en begeleiding, bejegening en sfeer, privacy, hygiëne, seksualiteit en relaties. Zij signaleerden dat er op sommige locaties behoefte is aan meer voorlichting en begeleiding […]

Dag van de transities, 19 november 2014

Klaar voor de start? De dag dat de transities ingaan komt snel dichtbij. Gemeenten en instellingen staan in de startblokken. Hoe gaat u om met alle veranderingen in het sociaal domein? Hoe gaat u ervoor zorgen dat er geen mensen tussen wal en schip vallen? Stelt u de belangen van organisaties ondergeschikt aan de vraag van […]

Dakloos in Nederland

Er is weer een nieuw rapport verschenen van de cohortstudie Daklozen in de vier grote steden. Onderzoeksinstituten IVO en Impuls volgden, in opdracht van het ministerie van VWS, de afgelopen anderhalf jaar ruim 500 dakloze jongeren en volwassenen. Zij meldden zich in 2011 aan bij de maatschappelijke opvang in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht. […]

Laat jongeren niet zwerven