Forum alcohol & drugs, 13 november

Tijdens dit Forum is er veel aandacht voor middelengebruik bij jongeren en kwetsbare groepen. Het congres brengt de laatste stand van zaken van onderzoek op het gebied van verslaving en middelengebruik in Nederland. Nederlandse toponderzoekers op verslavingsgebied  zijn aanwezig. Middelengebruik jongeren  In de lezing ‘Op weg naar generatie Nix?’ gaat professor Tom ter Bogt (Universiteit Utrecht) in op de trends […]

Nacht van de VN, 5 november 2014

De Nacht van de VN sis een avond voor jongeren, over allerlei VN-onderwerpen. De Nacht van de VN is dé avond waar nieuwe jongerenvertegenwoordigers worden gekozen. Zij zijn de schakel tussen Nederlandse jongeren en (politieke) instanties in binnen- en buitenland. Stem en bepaal mee wie jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN en wie jongerenvertegenwoordiger Duurzame […]

Utrechtse jongeren keuren opvangcentrum

Jongeren die gebruik hebben gemaakt van de jongerenopvang in de gemeente Utrecht, hebben zelf de kwaliteit van hun opvangcentrum beoordeeld. U-2B Heard!,  een bijzondere vorm van cliëntenparticipatie. Jongeren keken naar de regels en begeleiding, bejegening en sfeer, privacy, hygiëne, seksualiteit en relaties. Zij signaleerden dat er op sommige locaties behoefte is aan meer voorlichting en begeleiding […]

Laat jongeren niet zwerven