Monitor Transitie Jeugd

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht geworden. Kinderen en ouders kunnen zelf het beste aangeven of die verandering positief of negatief uitpakt: Wat kom je in de praktijk tegen? Is er genoeg kennis bij gemeenten? Is er voldoende zorg ingekocht?

De Monitor Transitie Jeugd bundelt signalen en meldingen van jongeren en ouders. Lees hier meer of geef direct een melding door: http://www.monitortransitiejeugd.nl/

 

SZN en Van de Straat vragen ministerie SZW aandacht voor zwerfjongeren en schulden

Op 25 maart 2015 overlegt de vaste kamercommissie van SZW met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Armoede- en Schuldenbeleid.

De Stichting Zwerfjongeren Nederland, met de coalitie ‘Van de straat’, heeft over vier onderwerpen grote zorgen:

1. de belemmeringen voor (ex) dakloze jongeren om hun schulden te saneren,

2. de onmogelijkheid om een studie te volgen met studiefinanciering terwijl iemand in een schuldsaneringstraject zit

3. de onmogelijkheid om uit de wanbetalersregeling voor de zorgpremie te komen, en

4. de samenhang tussen schulden, uitschrijving uit de Basisregistratie Personen en dakloosheid onder jongeren.

Lees hier de volledige brief:

Download (PDF, 166KB)

Je bent dakloos en wordt 18: is er leven na de jeugdzorg?

Jacky hierover: Ik zou mezelf ook niet bestempelen als zwerfjongere, want wat mij betreft bestaan zwerfjongeren helemaal niet. Wat wel bestaat, zijn jongeren die geen goede begeleiding krijgen, jongeren die niet worden gewaardeerd, jongeren die geen kant op kunnen. Gelukkig gaat het met mij steeds beter: ik zit op school, ben op zoek naar een baan en zorg goed voor mezelf: ik was, ik kook, ik red me wel. Jacky vond na haar achttiende eindelijk de begeleider die hem vooruit kon helpen, en zorgt tegenwoordig voor zichzelf en voor zijn huis, zoekt naar een baan, ondersteunt zijn vrienden

Lees hier het volledige artikel van Vera Mulder op De Correspondent:

https://decorrespondent.nl/2527/Je-bent-dakloos-en-wordt-achttien-is-er-leven-na-de-jeugdzorg-/163705094476-3fef15c0

Bezuiniging en decentralisaties; gevaarlijke combi

Werkelijke innovatie is het vinden van een nieuwe balans tussen wat mogelijk en wenselijk is. Je als samenleving storten in de black box van het informele is uiterst onverstandig‘ aldus Jean Pierre Wilken.

Wilken is lector Participatie, Zorg en Ondersteuning aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht. HIj beschrijft de combinatie van bezuinigen en decentraliseren als een explosief mengsel.

Lees het hele artikel hier:

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/02/21/bezuinigingen-en-decentralisering-zijn-een-explosief-mengsel/

Federatie Opvang vraagt aandacht voor de onwenselijke gevolgen kostendelersnorm: dakloosheid

Op 4 maart as staat er een Algemeen Overleg gepland met de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid rondom de WWB onderwerpen en Participatiewet,

De Federatie Opvang vraagt in haar brief o.a. aandacht voor de onwenselijke gevolgen kostendelersnorm: Dit lijkt dakloosheid bij jongeren in de hand te werken.

Leden van de Federatie Opvang signaleren dat het toepassen van de kostendelersnorm tot problemen leidt voor gezinnen die uit overwegingen van informele zorg of mantelzorg onderdak bieden aan een persoon die niet over huisvesting beschikt of niet zelfstandig kan wonen. Het lijkt steeds vaker te gaan om huishoudens die meerderjarige kinderen of andere familieleden geen onderdak meer willen bieden vanwege de kostendelersnorm.

Download (PDF, 182KB)

Laat jongeren niet zwerven