Bezuiniging en decentralisaties; gevaarlijke combi

Werkelijke innovatie is het vinden van een nieuwe balans tussen wat mogelijk en wenselijk is. Je als samenleving storten in de black box van het informele is uiterst onverstandig‘ aldus Jean Pierre Wilken.

Wilken is lector Participatie, Zorg en Ondersteuning aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht. HIj beschrijft de combinatie van bezuinigen en decentraliseren als een explosief mengsel.

Lees het hele artikel hier:

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/02/21/bezuinigingen-en-decentralisering-zijn-een-explosief-mengsel/

Federatie Opvang vraagt aandacht voor de onwenselijke gevolgen kostendelersnorm: dakloosheid

Op 4 maart as staat er een Algemeen Overleg gepland met de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid rondom de WWB onderwerpen en Participatiewet,

De Federatie Opvang vraagt in haar brief o.a. aandacht voor de onwenselijke gevolgen kostendelersnorm: Dit lijkt dakloosheid bij jongeren in de hand te werken.

Leden van de Federatie Opvang signaleren dat het toepassen van de kostendelersnorm tot problemen leidt voor gezinnen die uit overwegingen van informele zorg of mantelzorg onderdak bieden aan een persoon die niet over huisvesting beschikt of niet zelfstandig kan wonen. Het lijkt steeds vaker te gaan om huishoudens die meerderjarige kinderen of andere familieleden geen onderdak meer willen bieden vanwege de kostendelersnorm.

Download (PDF, 182KB)

Laat jongeren niet zwerven